Mọi thứ bạn cần biết về Snap như một người dùng chuyên nghiệp

Bắt đầu

Bạn chỉ vừa mới bắt đầu hay đã sẵn sàng tăng cấp độ các Snap của mình? Chúng tôi có mọi thứ bạn cần biết.

Hãy Sáng tạo

Thể hiện bản thân với các công cụ tích hợp như Bộ Lọc, Ống Kính và Nhạc!

Tỏa sáng Trên Tâm điểm

Chia sẻ những Snap hay ho nhất với thế giới

Nhận thưởng

Nhận thưởng khi tạo ra những nội dung tuyệt vời

Lập Một Kế hoạch

Yum!

Phát triển Một Chiến lược Nội dung

Lập một kế hoạch và nâng tầm video của bạn.

Phân tích Các Con số

Theo dõi hiệu suất nội dung của bạn để xem video nào hiệu quả nhất.

Tìm hiểu Về Khán giả Của Bạn

Tìm hiểu ai đang xem video của bạn để có thể trở thành một Người tạo thành công hơn.

Tại sao lại là Snap?

375 triệu

người dùng tích cực hàng ngày (DAU) sử dụng Snapchat trung bình hàng ngày. ¹

Hơn 6 tỷ

lượt chơi Ống Kính AR trung bình mỗi ngày. ¹

Hơn 250 triệu

DAU sử dụng thực tế tăng cường trung bình mỗi ngày. ²

Hơn 250.000

Người tạo Ống Kính đã dùng Lens Studio. ²

Hơn 2,5 triệu

Ống Kính được tạo ra bởi cộng đồng chúng tôi. ²

Hơn 75%

số người trong độ tuổi 13-34 ở hơn 20 quốc gia sử dụng Snapchat. ¹

1 Dữ liệu nội bộ Q4.2022 của Snap Inc. Xem bản ghi công khai của Snap Inc. với SEC.

2 Dữ liệu nội bộ của Snap Inc. tính đến 31/12/2021.