Tìm đối tượng khán giả của bạn và bắt đầu kinh doanh trên Snapchat.

Tại sao lại là Snap?

375 triệu

người dùng tích cực hàng ngày (DAU) sử dụng Snapchat trung bình hàng ngày. ¹

Hơn 75%

số người trong độ tuổi 13-34 ở hơn 20 quốc gia sử dụng Snapchat. ¹

Hơn 300 triệu

người dùng tích cực hàng tháng trên Tâm Điểm. ²

Hơn 250 triệu

DAU tương tác với AR trung bình mỗi ngày. ¹

Hơn 800

Khám phá đối tác ở hơn 20 quốc gia với 17 ngôn ngữ. ²

Hơn 100 triệu

ghé thăm nền tảng Khám Phá Snapchat mỗi tháng. ³

Tham gia Cộng đồng của chúng tôi

Trở thành nguồn mang thông tin, cảm hứng và giải trí. Tham gia cộng đồng người sáng tạo nội dung của chúng tôi.

Chương Trình

Chương Trình cung cấp cơ hội tốt để tăng tầm phủ sóng và lợi nhuận của những nội dung có sẵn. Hãy tìm khán giả mới và chia sẻ những câu chuyện với các Snapchatter thể hiện sự độc đáo về hình ảnh và sở thích của bản thân.

Tâm Điểm

Tâm Điểm được thiết kế để khám phá, tiếp cận và tương tác. Hãy tăng lượng người đăng ký bằng cách đăng những nội dung ngắn, độc đáo và liên quan. Đây là cách tối ưu để chia sẻ nội dung hay nhất bạn tạo ra.

AR

Giúp người dùng thay đổi thế giới quanh họ bằng cách sử dụng Snap AR. Bộ công cụ sản xuất, quản lý và phân tích Ống Kính của chúng tôi sẽ cho phép bạn tạo và kết nối theo một cách hoàn toàn mới.

Nguyên Tắc Về Nội Dung

Chúng tôi muốn mọi người hiểu giá trị của chúng tôi trước khi họ tham gia thế giới của chúng tôi. Để duy trị sự an toàn của cộng đồng chúng ta, sau đây là những điều bạn cần biết để nội dung của bạn phù hợp với quy định.

1 Dữ liệu nội bộ Q2 2022 của Snap Inc.. Xem bản ghi công khai của Snap Inc. với SEC.

2 Dữ liệu nội bộ Q4 2020 Snap Inc.. Phần trăm được tính bằng cách chia số lượt tiếp cận xác định được cho các số liệu thống kê liên quan. Gen Y và Gen Z được định nghĩa là độ tuổi từ 13 đến 34. Lượt tiếp cận xác định được, vị trí và dữ liệu tuổi phụ thuộc vào các hạn chế. Xem [Công cụ Đối tượng](https://businesshelp.snapchat.com/s/article/audience-size-tool) để biết chi tiết.

3 Dữ liệu nội bộ Q4 2020 Snap Inc.. Xem bản ghi công khai của Snap Inc. với SEC.