Blog

Introducing Dual Camera on Snapchat!!

Now use your front and back camera to capture content

Celebrating all things creators at VidCon 2022!

Snapchat x VidCon Recap

Celebrating all things creators at VidCon 2022!


523 launches the Black Creator Accelerator 


Snapchat is Helping Black Creators Jumpstart Their Careers

Snap School 2022 Was a Success!

The Stars Have Arrived

Meet your friendly flying camera—Pixy!

Pocket-sized and free flying, Pixy takes the magic of the Snapchat Camera and lets it fly! 

Spotlight Dos and Dont's

How to get your content off to a hot start in 2022.

How to Succeed on Spotlight

We’ve put together some basic ins and outs that will help you make the most of your content on Spotlight.

This Just In: New Updates to Spotlight

It’s always the little things that make a big difference. Check out our latest updates designed to improve the experience and help Creators grow their audience.

Chấp nhận Thử thách: Thông báo về một cách kiếm tiền trên Tâm điểm

đChúng tôi cam kết thưởng cho cộng đồng của mình vì sự sáng tạo của họ và dân chủ hóa hơn nữa việc tạo nội dung, đảm bảo Tâm điểm là nơi mà bất kỳ ai cũng có thể đứng ở vị trí trung tâm.

Bitmoji 3D trong Hồ sơ

Bitmoji đang mang đến cho Hồ sơ Snap một giao diện và chiều hướng mới - với Bitmoji 3D trong Hồ Sơ

Địa điểm Của Tôi Trên Bản đồ Snap, Một Cách Mới Để Tìm kiếm Các Đề xuất Mang tính Cá nhân

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một cách mới để các Tín Đồ Snapchatter khám phá thế giới với Bản đồ Snap

Trao trưởng cho sự sáng tạo trên mục Tâm điểm: chiếu rọi ánh đèn vào những tác phẩm Snap xuất sắc nhất

Mục Tâm điểm chiếu rọi ánh đèn vào những tác phẩm Snap có tính giải trí nhất được cộng đồng Snapchat tạo ra, dù ai là tác giả