Bắt đầu Sáng tạo

Đăng lên Tâm điểm

Lấy cảm hứng và chia sẻ sự sáng tạo của bạn!

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Snapchat của bạn.

  2. Kéo và thả video của bạn vào ô tải lên hoặc nhấp 'Chọn video'

  3. Chọn 'Đăng lên Tâm điểm'

Video của bạn: video định dạng mp4, 5-60 giây, độ phân giải tối thiểu 576x1024

Chương trình

Các chương trình do các đối tác của cộng đồng chọn lọc sáng tạo - bao gồm các đài phát thanh tin tức, các công ty truyền thông, các nhà sáng tạo và các đội thể thao đáng tin cậy - và được phân phối trong nguồn cấp dữ liệu của Discover.

523

Chúng tôi đang hỗ trợ các công ty và nhà sáng tạo nội dung từ các cộng đồng chưa được đánh giá đúng tiềm năng nhằm cung cấp cho họ sự hỗ trợ họ cần để thành công.