Làm Thế Nào Để Nhận Thưởng Trên Tâm Điểm

Đã cập nhật: Tháng 01 năm 2024

Tâm Điểm cho phép bạn tạo và chia sẻ các video ngắn với người dùng từ khắp nơi trên thế giới với hàng triệu tín đồ Snapchat. Chúng tôi đánh giá rất cao các đóng góp mang tính sáng tạo của cộng đồng, và Tâm Điểm là nơi bất kỳ ai cũng có thể đứng ở vị trí trung tâm.

Tạo Điều Kiện Thành Công cho Những Người Tạo Mới Nổi

Việc thưởng các tín đồ Snapchat vì sự sáng tạo của họ là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đã tăng tổng số phần thưởng có sẵn cho những người tạo Tâm Điểm đủ điều kiện.

Chúng tôi đang thưởng cho những người tạo mới nổi đang đầu tư vào việc sáng tạo trên Tâm Điểm. Các Tín Đồ Snapchatter đủ điều kiện có thể nhận được phần thưởng hằng tháng - có thể quy đổi thành tiền mặt - nếu họ là người tạo có hiệu suất cao nhất trong tháng đó. Hiệu suất được xác định bằng một công thức sở hữu độc quyền dựa trên các chỉ số khác nhau, chẳng hạn như lượt xem và các số liệu thống kê tương tác khác.

Để đủ điều kiện:

  1. Tài khoản của bạn phải ít nhất 1 tháng tuổi

  2. Hồ sơ của bạn phải được đặt thành công khai

  3. Bạn phải có tối thiểu 1.000 người theo dõi

  4. Bạn phải nhận được tối thiểu 10.000 lượt xem trong tháng đó

  5. Bạn phải đăng ít nhất 10 lần vào ít nhất 5 ngày khác nhau trong tháng đó. Ít nhất 5 bài đăng phải sử dụng một Dụng cụ Sáng tạo Snapchat (Bất kỳ dụng cụ nào của Camera, Chỉnh sửa hoặc Âm nhạc)

  6. Nội dung của bạn phải là chính gốc (do bạn tạo ra)

  7. Bạn phải cư trú và đăng Snap từ một quốc gia đủ điều kiện

  8. Bạn phải tuân thủ Cẩm Nang Cộng Đồng, Cẩm Nang Nội dung, Cẩm Nang Tâm Điểm, Điều Khoản Dịch Vụ, Cẩm Nang Âm Nhạc Điều Khoản Tâm Điểm của chúng tôi. Các Snap bạn xóa khỏi Tâm Điểm sẽ không đủ điều kiện nhận thanh toán.

Nếu bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng từ Bài đăng Tâm Điểm của mình, bạn sẽ nhận được thông báo đẩy trong ứng dụng Snapchat và cũng sẽ được thông báo trong Hồ sơ của tôi, nơi bạn có thể chạm vào "Pha lê Snap của tôi" để mở Trung tâm Pha lê.

Ai Sẽ Nhìn Thấy Video Tâm Điểm Của Bạn?

Chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm của mỗi người trong Tâm điểm. Các thuật toán nội dung của chúng tôi hoạt động để giới thiệu các Snap hấp dẫn nhất mà mỗi Tín Đồ Snapchatter quan tâm.

Mọi thứ chúng tôi xây dựng đều nhằm mục đích giúp các Tín Đồ Snapchatter thể hiện bản thân, sống trong từng khoảnh khắc, tìm hiểu về thế giới và cùng vui.