Xem Phân tích & Thu hút Đối tượng Người xem Của Bạn

Mục Phân tích cung cấp thông tin về các lựa chọn sáng tạo giúp bạn hiểu rõ hơn nội dung nào gây được tiếng vang với người hâm mộ của mình.

Lưu ý: các tính năng này được triển khai liên tục và tự động theo thời gian và không có sẵn cho tất cả các Tín Đồ Snapchatter.

Thông tin chi tiết và Hoạt động

Đi đến thẻ 'Thông tin chi tiết' để tìm hiểu thêm về người xem của bạn.

Story Gần đây và Bản Tóm tắt 28 Ngày

Trong mục 'Gần đây', mỗi ô Story hiển thị phạm vi tiếp cận (người xem duy nhất) và số lượng Snaps trong Story đó. Chạm vào một ô Story để xem lượt xem, phạm vi tiếp cận, ảnh chụp màn hình, lượt vuốt lên và lượt tương tác cho mỗi Snap. Hãy xem mục 'Bản Tóm tắt 28 Ngày' để xem những xu hướng mới nhất.

Thông tin chi tiết Story

Chạm 'Xem thêm' để biết thông tin chi tiết hơn. Trong mục 'Thông tin chi tiết', bạn có thể chạm lên bất kỳ số liệu nào để xem đồ thị tỉ lệ tương tác của bạn trong 7 hoặc 28 ngày qua.

Tất cả các Snap trước đây của bạn được nhóm theo khoảng thời gian 24 giờ. Bạn có thể lọc theo số liệu thống kê (phạm vi tiếp cận, lượt xem Story, phần trăm lượt xem Story và thời gian xem trung bình).

Đối tượng Người xem

Bạn có bao nhiêu người đăng ký? Tại đây, bạn sẽ tìm thấy bảng phân tích giới tính, vị trí hàng đầu và những điều Người xem Story của bạn quan tâm nhất trong 28 ngày qua.

Chạm vào 'Xem thêm' để tìm hiểu về những mối quan tâm của những người xem bạn đã thu hút với Danh mục Phong cách Sống Snapchat. So sánh thông tin theo độ tuổi, danh mục và vị trí.

Hoạt động

Thẻ Hoạt động cho phép bạn theo dõi hoạt động đăng bài của bất kỳ vai trò nào bạn đã giao cho Hồ sơ Công khai của bạn.

Thu hút Đối tượng Người xem Của Bạn

Snapchat giúp bạn có thể tiếp cận đến một lượng người xem rộng lớn và tương tác nhiều thông qua Phản hồi Story và Trích dẫn.

Phản hồi Story

Chúng tôi cho Người tạo có quyền kiểm soát các loại tin nhắn họ sẽ nhận với tính năng lọc tùy chỉnh, để các cuộc trò chuyện duy trì sự tôn trọng và vui vẻ.

Để xem Phản hồi Story…

  1. Chạm vào Story Công khai

  2. Vuốt lên để xem Thông tin Chi tiết và Phản hồi

  3. Chạm vào một phản hồi để xem toàn bộ tin nhắn và trả lời

  4. Vuốt hoặc chạm vào hình thu nhỏ để xem những Snap khác. Vuốt xuống để xem Snap trên toàn màn hình 👇

Trích dẫn

Trích dẫn làm cho việc chia sẻ phản hồi của người đăng ký lên Story Công khai của bạn dễ dàng hơn và người hâm mộ sẽ vui mừng khi nhận được thông báo bạn trích dẫn chúng. Yêu cầu người xem gửi cho bạn câu hỏi và câu trả lời! Hoặc bạn có thể hỏi họ những câu hỏi chẳng hạn như “Bạn muốn xem thêm loại nội dung nào?”

 

Để trích dẫn một phản hồi...

  1. Chạm vào nút Trích dẫn ở bên phải của một phản hồi mà bạn muốn chia sẻ lên Story Công khai của bạn

  2. Phản hồi này sẽ được đưa lên màn hình Camera dưới dạng sticker. Chụp một Snap để chia sẻ phản ứng hoặc phản hồi của bạn.

  3. Chạm 'Gửi' để thêm vào Story Công khai Của Bạn.

 

Chia sẻ Nội dung Ngoài Nền tảng

Các Tín Đồ Snapchat có thể chia sẻ nội dung - đó có thể là Snap Tâm điểm, Xuất phẩm Snap hay Chương trình - với những người khác ngoài nền tảng bằng những liên kết có thể chia sẻ dễ dàng.