Nguyên Tắc Về Nội Dung

Lý Do Chúng Tôi Có Nguyên Tắc Về Nội Dung

Người dùng Snapchat đến với ứng dụng để trò chuyện với bạn bè, để giải trí và tìm hiểu về thế giới. Thực tế, Snapchat có hơn 375 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, trong đó 90% thuộc độ tuổi 13–24 và 75% thuộc độ tuổi 13 đến 34 tại hơn 20 quốc gia.
Quả thực là rất nhiều người trẻ.
Tại Snap, sứ mệnh của chúng tôi là tạo trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng của mình. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho họ loạt nội dung giải trí, chứa đầy thông tin hữu ích và đa dạng nhằm đảm bảo họ cảm thấy an toàn và bảo mật trên nền tảng. Đây là nơi Nguyên Tắc Về Nội Dung phát huy tác dụng.
Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi muốn duy trì trải nghiệm Snapchat an toàn và lành mạnh - đặc biệt là cho những người dùng trẻ nhất của mình. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều đó.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

Chúng tôi đã xây dựng các nguyên tắc giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn dành cho Snapchat và bảo vệ người dùng Snapchat khỏi nội dung không mong muốn hoặc không phù hợp. Dù bất kỳ loại hình nội dung nào bạn tạo cho nền tảng, chúng tôi sẽ tìm kiếm cách chính sách công bằng và nhất quán dành cho tất cả mọi người.
Mối quan hệ hợp tác với bạn là điều chúng tôi trân trọng. Khi bạn tuân theo các nguyên tắc của chúng tôi, sẽ càng nhiều nội dung của bạn đủ điều kiện để kiếm được tiền và được hiển thị cho khán giả của chúng tôi. Ai cũng giành chiến thắng.

Những Vi Phạm Phổ Biến và Cách Phòng Tránh