ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ Snapchat 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਇਹ Snapchat ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਚਨਾਕਾਰ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹਨ!

1. ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

  • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਗਾਹਕ ਹੋਣ; ਅਤੇ

  • ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 12,000 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ

2. ਇਕਸਾਰਤਾ

  • ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 Snaps ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੋ

3. ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ

ਆਮਦਨ ਸਾਂਝੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈ

Snapchat ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ Snaps ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਚਨਾਕਾਰ ਐਪ-ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $100 ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ।

ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ

THE MORE THE MERRIER

ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ

ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ 20 ਤੋਂ 40 Snaps ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

TIME IS MONEY
ਸਮਾਂ ਹੀ ਧਨ ਹੈੈ

ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

KEEP IT REAL
ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ-ਦਿਲ ਰੱਖੋ

Snapchatters ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਮਨੋਰੰਜਕ Snaps ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Snapchat ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ Snap ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

KEEP IT CLEAN
ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।