ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ
CH_016
Snap ਸਿਤਾਰੇj
Snap ਸਿਤਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜੋ Snapchat ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਐਪ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ Snapchat 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। Snap ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ Snapchat ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ Snap ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Snap ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ Snapchatters ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਹੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ!
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ 'ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ' > 'ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ'> 'ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ'> 'ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੁਣੋ' 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ Snaps ਜੋੜ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ Snaps ਜੋੜ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ Snaps ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ Snaps ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ Snaps ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ - ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਝਾਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ Spotlight, ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ, ਅਤੇ Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।
  • ਆਪਣੇ Snaps ਨੂੰ ਸਪੌਟਲਾਈਟ, Snap ਨਕਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ 
  • ਗੈਰ-ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 
  • ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ
  • ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ