Paano Mag-submit sa Spotlight

I-share ang mga Snap mo sa Spotlight para sa tsansang makaabot ng malaki (at nagbibigay-suporta) na audience:

Sa Telepono Mo

I-record ang Snap mo at mag-add ng anumang creative tool o edit. I-tap ang button na I-send at piliin ang 'Spotlight' sa itaas ng screen na 'I-send kay'.

Sa Web

Mag-log in sa Snapchat account mo at gamitin ang Web Uploader tool para sa mabilis at madaling pagsa-submit. 

CH_035.png
Mga Pro Tip para Maging Matagumpay sa Spotlight

  • Maging malikhain! Gumamit ng mga tool tulad ng Lenses, Sounds, at mga GIF

  • Ang lahat ng video ay patayo dapat at puwedeng tumagal nang hanggang 60 segundo

  • Gumamit lang ng musika mula sa library ng Snapchat para makaiwas sa paglabag sa copyright

  • Subukan ang Timeline, isang feature ng Camera na nagbibigay-daan sa iyong mag-record ng maraming clip at pagdugtung-dugtungin ang mga ito

  • Mag-add ng #Topic (hal., #LifeHacks) kapag nag-submit ka ng Snap mo sa Spotlight

Bago lumabas sa tab na Spotlight ang content, sinusuri ito ng mga moderator na tumutulong na tiyaking natutugunan nito ang aming Spotlight Guidelines at Community Guidelines. Kapag nag-submit ka ng Snap sa Spotlight, tingnan ang status ng submission mo mula sa Profile mo.