Paano Makakuha ng Reward para sa Stories

Alamin kung paano maging kwalipikado para sa programa ng pag-share ng kita sa Stories

Creator ka bang patuloy na nagbabahagi ng mga kuwento sa Snapchat?

Kung gayon, ginagantimpalaan ng aming programa ang mga established na Creator para sa content kanilang ipino-post sa kanilang Story - ito ang aming paraan ng pagsasabi ng salamat sa pamumuhunan sa komunidad ng Snapchat.

Paano Maging Kwalipikado

Isasaalang-alang namin ang 3 pangunahing bahagi para magpasya kung karapat-dapat ang Mga Creator at makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email kung kwalipikado ka – kaya tiyaking updated ang mga detalye ng iyong account!

1. Audience at Pakikipag-ugnayan

  • Magkaroon ng hindi bababa sa 50,000 subscriber sa kanilang Public Profile; at

  • Higit sa 25 milyong views o 12,000 oras ng view time sa kanilang Public Profile sa nakalipas na 28 araw

2. Consistency

  • Mag-post sa kanilang Public Story sa loob ng 10 araw, bawat isa ay may hindi bababa sa 20 Snap bawat araw sa nakalipas na 28 araw

3. Pagsunod

Paano Gumagana ang Pagbabahagi ng Kita

Magpo-post ang Snapchat ng mga ad sa pagitan ng Mga Snap sa Public Story, at nakakatanggap ang Mga Creator sa programa ng pagbabayad batay sa nabuong kita.

Gusto mong i-cash out ang iyong mga reward? Walang problema. Maaaring pamahalaan ng mga creator ang kanilang mga payout in-app, at mag-cash out ng minimum na $100 araw-araw sa tuwing pipiliin nila.

Para mag-cash out, dapat na ganap na naka-onboard ang Mga Creator para sa mga payout. Sundin lang ang mga hakbang dito.

Pinakamahuhusay na Kasanayan ng Stories

THE MORE THE MERRIER

Mas marami, mas masaya

Mag-post nang madalas sa maikling panahon. Pinakamainam na puntiryahin ang 20 hanggang 40 Snap sa iyong Pampublikong Stories araw-araw.

TIME IS MONEY
Ang oras ay pera

Ang mas mahabang Stories ay nagpapataas ng pakikipag-ugnayan at maaaring humantong sa mas matataas na reward.

KEEP IT REAL
Panatilihin itong totoo, panatilihin itong Snappy

Gustong malaman at makipag-ugnayan ng Mga Snapchatter sa totoong ikaw. Ang mga tugon sa Story ay mahusay na paraan para kumonekta sa iyong komunidad.

Gamitin ang Camera ng Snapchat at Creative Tools para gumawa ng nakakaaliw na Mga Snap at Stories. Kinakawit ng dynamic na galaw at maliliwanag na kulay sa iyong pinakaunang Snap ang audience mo at nagbibigay ang mga closed caption ng kontekstong nakakatulong na panatilihin silang nakatuon.

KEEP IT CLEAN
Panatilihin itong malinis

Pinapanatili ang iyong content sa pinakamataas na pamantayan at dapat sumunod sa lahat ng oras sa aming Terms ng Stories ng Creator.