Paano Makakuha ng Reward sa Spotlight

Na-update: Enero 2024

Hinahayaan ka ng Spotlight na gumawa at mag-share ng maiikling video sa mga user mula sa buong mundo sa milyun-milyong Snapchatter. Lubos naming pinapahalagahan ang malilikhaing kontribusyon ng community namin, at ang Spotlight ay lugar kung saan pwedeng maging nasa sentro ang sinuman.

Pag-enable ng Tagumpay para sa Mga Umuusbong na Creator

Mahalaga sa amin ang pagbibigay ng reward sa Mga Snapchatter para sa kanilang creativity. Nasasabik kaming i-share na tinaasan namin ang kabuuang reward na available para sa mga kwalipikadong creator sa Spotlight.

Nagbibigay kami ng reward sa mga umuusbong na creator na namumuhunan sa pag-create sa Spotlight. Pwedeng makatanggap ang mga kwalipikadong Snapchatter ng buwanang mga reward - na maaaring i-cash out sa pera - kung sila ay mga top-performing na creator sa buwan ng kalendaryong iyon. Tinutukoy ang performance sa pamamagitan ng pagmamay-aring formula batay sa iba't ibang factor, gaya ng mga view at iba pang metrics ng pakikipag-ugnayan.

Para maging kwalipikado:

  1. Dapat na hindi bababa sa 1 buwan ang account mo

  2. Dapat na nakatakda sa publiko ang profile mo

  3. Dapat na mayroon kang hindi bababa sa 1,000 follower

  4. Dapat na nakatanggap ka ng hindi bababa sa 10,000 mga view sa buwan ng kalendaryong iyon

  5. Dapat kang mag-post ng hindi bababa sa 10 beses sa 5 magkakaibang mga araw sa buwan ng kalendaryong iyon. Hindi bababa sa 5 post ang dapat gumamit ng Creative Tool ng Snapchat (Anumang isa sa Camera, Editing, o Music

  6. Dapat na orihinal (ginawa mo) ang content mo

  7. Dapat kang manirahan at mag-post ng Mga Snap mula sa kwalipikadong bansa

  8. Kailangan mong matagumpay na mag-set up ng account sa pagbabayad

  9. Dapat kang sumunod sa Community Guidelines, Content Guidelines, Spotlight Guidelines, Terms of Service, Music Guidelines, at sa aming Spotlight Terms. Hindi magiging kwalipikado para sa pagbabayad ang anumang Mga Snap na buburahin mo mula sa Spotlight.

Kung kwalipikado kang tumanggap ng mga reward mula sa Mga Spotlight Submission mo, makakatanggap ka ng push notification sa Snapchat app at aabisuhan din sa My Profile kung saan pwede mong i-tap ang ‘My Snap Crystals’ para buksan ang Crystals Hub.

Sino ang Nakakakita ng Mga Spotlight Mo?

Nilalayon naming gawing personal ang karanasan ng bawat tao para sa kanila sa Spotlight. Nariyan ang mga algorithm ng content namin para maipakita ang mga pinakanakakaengganyong Snap na kaiinteresan ng bawat Snapchatter.

Ang lahat ng ginagawa namin ay para matulungan ang mga Snapchatter na maipahayag ang kanilang mga sarili, mag-enjoy sa buhay, matuto tungkol sa mundo, at sama-samang magsayahan.