Gifting

Maipapadama ng mga Snapchatter ang pagmamahal sa kanilang mga paboritong Snap Star sa pamamagitan ng pagse-send ng Gift sa kanila.

Sine-send ang mga gift sa pamamagitan ng Mga Reply sa Story, na nagpapadali para sa mga fan na makakonekta sa kanilang mga paboritong Snap Star, at para makagawa ang mga Snap Star ng mas malalalim na ugnayan sa kanilang mga fan. Ang mga Snap Star ay kumikita ng porsyento ng kita mula sa mga Gift na natatanggap sa pamamagitan ng Mga Reply sa Story.

Paano Ito Gumagana

Makakabili ang mga Snapchatter ng Snap Tokens, na ginagamit para mag-send ng mga virtual na Gift kapag nakakakita sila ng Snap na nagpapasaya sa kanilang araw. 

Kapag nakatanggap ng Gift, posibleng magkaroon ng Award na mga Crystal ang mga kwalipikadong Creator. Binabayaran ang mga Creator sa pamamagitan ng mga Crystal, kaya kapag mas malaki ang mga Gift, mas malaki ang bayad! Puwedeng i-cash out ng mga Creator ang kanilang mga Crystal kapalit ng USD kapag naabot na ang mga partikular na minimum. 

Aabisuhan ang Snapchatter kapag nabuksan ang kanilang Gift. Puwedeng piliin ng Snap Star na mag-reply sa o i-quote ang kanyang fan sa isang Snap (ang mga taong nagse-send ng mga Gift ay binibigyang-priyoridad sa Story Reply feed ng Creator). 

Magandang paraan ito para makapagsimula ng mga chat sa mga top supporter mo. Malaking oportunidad din ito para maipakita kung gaano katapat sa community ang mga subscriber mo, kaya iengganyo ang mga fan na talagang humahanga sa iyo at magbigay-pasasalamat sa kanila. 

Pagiging Kwalipikado

Ang mga Snap Star na 16 na taong gulang pataas sa mga kwalipikadong bansa ay puwedeng makatanggap ng mga award sa pamamagitan ng Gifting.