Creator Marketplace

Nakakatulong ang Creator Marketplace sa mga negosyo na mag-discover at makipag-partner sa Creator community ng Snapchat.

Paano Ito Gumagana

Dumarami ang iba't ibang uri ng negosyo na umaasang makatrabaho ang mga Creator para sa mga inisyatiba sa branded na content, AR partnership, at higit pa. 

Ang Creator Marketplace ay isang hanay ng mga feature na nagbibigay-daan sa mga brand at Creator na makakonekta at makipag-collaborate. Magagamit ng mga Creator ang kanilang talento at reach para matulungan ang mga negosyong magpahayag ng stories at maabot ang mga layunin. 

Ang mga negosyo ay naghahanap ng mga partner sa pamamagitan ng paggamit ng filters tulad ng budget, wika, at specialty. Ang mga Creator ang nagtatakda ng kanilang sariling mga rate at sila ang nagpapasya kung aling mga proyekto ang tatanggapin. 

CH_70_Reap_Rewards_Creator_Marketplace.jpg

Paano Sumali

Ang nagsimula sa pagtulong sa negosyo na makipag-partner sa mga nangungunang Lens Creator ay magpapalawak para makapagsama ng mas maraming uri ng mga Creator sa kalaunan. Kung napili kang sumali sa Marketplace, may isang tao mula sa Snap na makikipag-ugnayan sa iyo. 

Ang pagkakaroon ng balanse ang importante. Makikipag-ugnayan ang Snap sa mas maraming Creator habang patuloy na sumasali sa Marketplace ang mas maraming verified at de-kalidad na brand.

Ang pinakamahusay na paraan para maimbitahan? Mag-set up ng Public Profile, regular na gumawa ng nakakaengganyong content, bumuo ng iyong audience, at maging isang Snap Star! 

Kapag naimbitahan na sa Marketplace, gagawa ka ng portfolio. Dito, magkakaroon ka ng pagkakataong maitampok ang Lenses o mga video na sa palagay mo ay pinakamahusay na nakakapagpamalas sa pagkamalikhain mo.

Mga Tip

  • Piliing mag-share ng Audience Insights (mga demograpiko, reach, atbp) para matuto pa ang mga brand tungkol sa iyo at sa mga fan mo. Mas malaki ang posibilidad na makipag-partner sa iyo ang mga brand kung naka-on ang Audience Insights mo, pero tandaang ikaw ang pumipili kung ano ang ise-share.

  • Sa pamamagitan ng pagsali sa Creator Marketplace, magagawa ng mga negosyong direktang makipag-ugnayan sa iyo, kaya dapat ay kumportable ka sa pagpapaalam ng email address mo sa mas malawak na audience. 

  • Regular na tingnan ang email mo. Maging magalang, reseptibo, at mabilis na sumagot! 

  • Ipakita ang mga deal sa brand kapag nagtatampok ng Lens o video.