Suriin ang Analytics at Iengganyo ang Audience Mo

Nakakatulong ang analytics na makagawa ng mas mahuhusay na desisyon kaugnay sa pagkamalikhain para maunawaan nang mas mabuti kung ano ang content na kinaiinteresan ng mga fan mo.

Tandaan: paunti-unting inilulunsad ang mga feature na ito nang tuloy-tuloy at awtomatiko at hindi lahat ng Snapchatter ay makakagamit ng mga ito.

Insights at Activity

Pumunta sa tab na 'Insights' para makilala pa ang audience mo.

Kamakailang Stories at Buod ng 28 Araw

Sa 'Kamakailan,'' ipinapakita ng bawat tile ng Story ang reach (mga natatanging viewer) at ang bilang ng mga Snap sa Story na iyon. Mag-tap ng tile ng Story para makita ang mga pag-view, reach, mga screenshot, mga pag-swipe up, at mga interaksyon kada Snap. Tingnan ang ‘Buod ng 28 Araw’ para makita ang iyong mga pinakabagong trend.

Insights Tungkol sa Story 

I-tap ang 'Tumingin Pa' para sa higit pang detalye. Sa Insights, puwede kang mag-tap sa anumang istatistika para makakita ng graph na naglalaman ng engagement mo sa nakalipas na 7 o 28 araw.

Iginugrupo ang lahat ng nakaraang Snap mo batay sa 24 na oras na time window. Puwede kang mag-filter ayon sa metric (reach, mga pag-view ng Story, porsyento ng pag-view ng Story, at average na tagal ng pag-view).

Audience

Gaano karami ang mga subscriber mo? Makikita mo rito ang pagdedetalye ng kasarian, top na location, at top na interes ng Audience ng Story mo sa nakalipas na 28 araw.

I-tap ang 'Tumingin Pa' para matuto pa tungkol sa mga interes ng iyong nakikipag-ugnayang audience gamit ang Mga Kategorya ng Lifestyle ng Snapchat. Magkumpara ng impormasyon ayon sa edad, kasarian, kategorya, at location.

Activity

Gamit ang tab na Activity, masusubaybayan mo ang activity sa pagpo-post ng anumang role na itinalaga mo sa Public Profile mo.

Iengganyo ang Audience Mo

Sa pamamagitan ng Snapchat, posible na para sa iyo na makaabot ng malaki at nakikipag-ugnayang audience gamit ang Mga Reply sa Story at Quoting.

Mga Reply sa Story

Binibigyan namin ng control ang mga Creator sa mga uri ng message na natatanggap nila sa pamamagitan ng custom filtering, kaya ang mga chat ay nananatiling may-paggalang at masaya.

Para mag-view ng Mga Reply sa Story…

  1. I-tap ang iyong Story na Public

  2. Mag-swipe pataas para mag-view ng Insights at Mga Reply

  3. Mag-tap sa reply para makita ang buong message at mag-reply din

  4. Mag-swipe o mag-tap ng mga thumbnail para makita ang iba pang Snap. Mag-swipe pababa para i-view nang fullscreen ang Snap 👇

Quoting

Sa pamamagitan ng Quoting, nagiging mas madaling mag-share ng reply ng subscriber sa iyong Story na Public, at masasabik ang mga fan na maabisuhan kapag na-quote mo sila. Hilingin ang audience mo na mag-send sa iyo ng mga tanong at sumagot! O puwede kang magbigay sa kanila ng mga tanong tulad ng “Anong uri ng content ang gusto mo pang makita?”

 

Para Mag-quote ng reply…

  1. I-tap ang button na I-quote sa kanan ng reply na gusto mong i-share sa iyong Story na Public

  2. Io-overlay ang reply sa Camera screen bilang sticker. Kumuha ng Snap para i-share ang reaksyon o sagot mo. 

  3. I-tap ang ‘I-send’ para idagdag sa Story na Public Mo.

 

Mag-share ng Content sa Labas ng Platform

Makakapag-share ng content ang mga Snapchatter - ito man ay Mga Spotlight Snap, Snap Originals, o Shows - sa iba pa sa labas ng platform gamit ang madadaling maise-share na link.