Gumawa ng Estratehiya mo sa Content

Makakatulong ang mahahalagang estratehiyang ito sa content mo na iengganyo at paramihin ang audience mo!

Magpakatotoo Ka

Ang Snapchat ay ang lugar kung saan mo maipapahayag ang buong story mo mula sa pinakamasayang bahagi ng araw mo hanggang sa mga pasingit-singit na pakikipagkulitan. Gusto ng audience na makilala kung sino ka talaga, hindi nila gustong makitang magpanggap ka bilang ibang tao.

Panatilihing may balanse ang Story feed mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng content na nagpapakita ng karaniwang araw mo at in-the-moment na content sa pagitan ng mga promotional na post. Gustong malaman ng mga fan kung ano ang kinaiinteresan mo, kaya kahit sa pagpo-promote ng content, magpakatotoo ka.

Kapag nagpo-promote ng mga product, bigyan ang audience mo ng coupon bilang incentive at bigyan sila ng paraan para makipag-ugnayan - tulad ng pagpo-post ng selfie.

Maging Bukas sa Feedback 

Makipag-ugnayan sa mga fan para makagawa ng mas matitibay na ugnayan. Kumonekta sa kanila at malaman kung ano ang gusto nilang makita. 

Halimbawa, posibleng pagpapalayok ang ginagawa mo, pero puwedeng magtanong sa iyo ang mga fan mo tungkol sa damit mo. Piliin 'yon. Idagdag ang fashion sa mga topic mo.

Regular na Mag-post

Napakaraming Snapchatter ang gumagamit ng app araw-araw! Panatilihing nasasabik at bumabalik-balik ang audience mo para sa mas marami pang content. 

Mas mainam na gumawa ng video-based na stories sa halip na mga photo lang. Natural na mas maglalaan ng oras ang mga tao sa pag-view ng content mo. Gamitin ang creative camera at mga tool sa pag-edit ng Snap para gawing mas nakakaengganyo ang content mo.

Ang Native na Content ang Pinakamaganda

Gumawa ng content na native sa Snapchat gamit ang isang native na camera ng Snapchat. Nakakatulong iyon na bigyan ito ng natatangi, in-the-moment, at personal na vibe, at hindi parang ginaya lang ito sa iba pang platform. 

Maraming ginagawa ang mga Creator at posibleng gumagawa sila sa maraming platform. Tiyaking hindi magkapareho ang content mo sa Snapchat at ang pino-post mo sa ibang platform. Eksklusibo dapat ang vibe kapag nakikita ang content. Mainam na mainam na gumamit ng sneak peek na content. Magandang ideya ring i-share ang username mo sa Snap sa iba pang platform para matulungan ang mga taong hanapin ang profile mo.

Mag-focus sa Kung Ano'ng Trending

Mag-focus sa mga kasalukuyang trend para maitaguyod ang sarili mo bilang kilalang pangalan para sa isang target na audience. 

Makipag-collaborate sa Iba Pang Creator

Makipag-partner sa mga Creator sa niche mo para makaabot ng mas maraming tao.