Mga Paraan para I-share ang Content Mo

Napakaraming paraan para ibahagi ang iyong content sa Snapchat, ito man ay sa isang kaibigan, isang piling grupo, sa iyong mga follower, o sa mas malawak na komunidad ng Snapchat. Ang lahat ng content na ibinahagi sa Snapchat ay dapat sumunod sa mga Snapchat Community Guidelines at sa mga Content Guidelines.

Ang Story Ko para sa mga Friends

Unang inilunsad ng Snapchat ang Stories noong 2013 para maaari mong i-share sa iyong friends ang mga sandali mula sa araw mo. Ang Story Ko ay para sa mga malalapit mong mga friends (ang mga nag-add sa iyo pabalik). Pumunta lang sa Settings, mag-scroll pababa sa seksyong "Mga Kontrol sa Privacy" at itakda ang "I-view ang Story Ko" sa "Mga Friends Ko" o "Custom". Pinapayagan ka ng "Custom" na ibukod ang ilang partikular na mga friends na makita ang Story Ko.

Story na Public

Ang iyong pampublikong Story Ko ay kung paano ka mag-share ng nilalaman sa iyong mga tagasubaybay at sa mas malawak na komunidad ng Snapchat. Direktang napupunta ang mga Pampublikong Stories sa iyong mga tunay na mga friends at tagasubaybay. Makikita ng iyong mga friends (mga taong in-add mo pabalik) ang iyong mga pampublikong Stories sa seksyong Mga Friends ng pahina ng mga Stories at ang iyong mga tagasubaybay (mga taong nag-add sa iyo ngunit hindi mo in-add pabalik) ay makikita ang iyong mga pampublikong Stories sa seksyong Following ng pahina ng mga Stories. Kung bubuo ka ng sapat na audience, ang iyong mga pampublikong Stories ay maaaring mapili para sa pamamahagi sa pahina ng mga Stories. Ang mga Pampublikong Stories ay makikita rin ng sinumang Snapchatter na bumisita sa iyong Pampublikong Profile.

Spotlight

I-submit ang iyong mga Snaps sa Spotlight upang i-share ang mga ito sa isang audience na higit sa iyong mga friends at tagasubaybay. Ang pagbabahagi ng iyong content sa Spotlight ay isang pagkakataon upang matuklasan ng mga bagong tagahanga at palakihin ang iyong audience! Maaari mo ring i-save ang iyong mga paboritong Spotlight nang direkta sa iyong Pampublikong Profile sa pamamagitan ng pag-toggle sa "Ipakita ang Snap sa Pampublikong Profile" kapang sinusumite ang iyong mga Snaps sa Spotlight.

Snap Map

Ang Snap Map ay iyong personal na mapa, kung saan maaari mong i-share sa publiko ang mga Snaps mula sa iyong lokasyon at tingnan ang nilalamang nililikha sa buong mundo.

Kung mayroon kang Pampublikong Profile, maaaring mong piliing isumite ang mga Snaps sa Snap Map nang hindi nagpapakilala o kasama ang iyong pangalan na nakalakip. Kung nag-share ka ng Snap sa Snap Map na may kalakip mong pangalan, ang mga taong nakakakita sa iyong Snap ay maaaring sundan ka at matuklasan ang higit pa sa iyong nilalaman sa pamamagitan ng pagbisita sa iyong Pampublikong Profile nang direkta mula sa iyong Snap.

Ang mga Snap na may mga Tag ng Lugar na ibinabahagi sa Spotlight o sa iyong Pampublikong Story ay lilitaw sa mga Profile ng Lugar sa Snap Map.

Mag-save ng mga Stories sa iyong Pampublikong Profile

Mag-navigate sa Aking Pampublikong Profile → 'Stories.'

Mula sa seksyong Pamamahala ng Profile, i-tap ang iyong profile, pumunta sa tab na 'Mga Stories', at i-tap ang 'Magdagdag ng Story sa iyong Profile'.

Gumawa ng iyong Story
Pumili ng isa o higit pang mga snap para gumawa ng iyong Story. Maaari kang pumili ng mga Pampublikong Snaps na dati mong na-share, mga Snaps mula sa iyong Memories, o mga larawan at video mula mismo sa iyong Camera Roll. Kapag tapos ka na, i-tap ang I-add.' Ang isang Story ay maaaring maglaman ng hanggang 100 Snap o 5 minuto ng kabuuang nilalaman—alinman ang una mong maabot.

Suriin at i-edit ang iyong Story.
Mag-tap ng Snap, photo, o video para i-preview ang buong Story at makita kung ano ang magiging hitsura nito para sa audience mo. Muling ayusin o tanggalin ang nilalaman sa pamamagitan ng pag-tap sa 'I-edit' sa kanang sulok sa itaas.

Piliin ang iyong pamagat at cover photo.
Maglagay ng pamagat para sa Story mo. Para piliin ang cover photo, mag-scroll sa photo picker at pumili ng litrato mula sa content sa iyong Naka-save na Story. Gamit ang magandang pamagat at cover photo, mabibigyan ang mga fan mo ng ideya kung ano ang content nito! Kapag tapos ka na, i-tap ang 'Tapos na' para i-save ang iyong Story sa iyong Pampublikong Profile.