Para sa Mga Gustong Maging at Propesyonal na Creator

CH_016
Mga Snap Star

Mga top creator at public figure ang Mga Snap Star na na-verify ng Snapchat at nakakatanggap ng gold verification star in-app. May kaugnayan sa kultura at lubos na nakatuon sa Snapchat ang mga ito, at nagpalago ng malaking audience at gumawa ng mataas na kalidad na content. May access ang Mga Snap Star sa mga eksklusibong feature at pagkakataon sa monetization, at pinili ng Snapchat ang mga ito. Habang patuloy mong pinapalaki ang content mo at pinapalaki ang audience mo, maaari kang imbitahang maging Snap Star.  Kung naniniwala kang kwalipikado ka para sa status na Snap Star, pakikumpleto ang form na ito at kung maaprubahan ka, pwede kang maimbitahan sa programa.

Para sa higit pang impormasyon, alamin pa rito.

Mamahala ng Mga Role

Magtalaga ng kahit ilang pinagkakatiwalaang Snapchatter na gusto mo sa mga role kung saan sila makakatulong na pamahalaan ang Public Profile mo. Kapag nagtalaga ka ng isang tao sa isang role, makakatanggap siya ng notification. Tiyaking idagdag ang tamang username!

Para magtakda ng role, i-tap ang icon na gear ng Settings sa kanang sulok sa itaas ng screen ng Profile mo. Pagkatapos, pumunta sa ‘Pamahalaan ang Mga Role’ > ‘Magtakda ng Bagong Role’ > ‘Ilagay ang Username’ > ‘Pumili ng Kaukulang Role.’ 

Magagawa ng Mga Profile Admin na pamahalaan ang Public Profile mo, magdagdag o mag-alis ng anumang Snap sa iyong Story na Public, mamahala ng Mga Highlight, magtakda ng mga role, at tumingin ng insights.

Magagawa ng Mga Profile Collaborator na tingnan ang insights mo at magdagdag o mag-alis ng anumang Snap sa iyong Story na Public.

Magagawa ng Mga Story Contributor na magdagdag ng mga Snap sa iyong Story na Public at mag-alis o tumingin ng insights tungkol sa mga Snap na ito, at tingnan ang lahat ng nakaraang Snap mo.

Tama ang hula mo—magagawa ng Mga Insights Viewer na tingnan ang insights mo.

Mga Tip para Palaguin ang Audience Mo

Mag-post sa publiko sa Spotlight, sa Public Story mo, at sa Snap Map para lumago at makipag-ugnayan sa audience mo.

  • I-share ang Mga Snap mo sa Spotlight, ang Snap Map, at ang Public Story mo

  • Hikayatin ang mga hindi tagasunod na i-add ka ng ilang beses sa isang linggo

  • Hikayatin ang mga tagasubaybay na i-on ang mga notification sa Story para mga post sa Public Story mo

  • Makipag-ugnayan sa mga tagasubaybay mo gamit ang Mga Tugon sa Story at Quoting