I-explore and Snapchat

Idinisenyo ang Snapchat para sa pagse-share ng mga sandali mula sa pang-araw-araw na buhay mo sa mga taong tunay mong pinapahalagahan.

CH_010
Pag-navigate sa 5 Tab

Camera. Palaging bumubukas ang Snapchat nang direkta sa camera, hindi sa feed, kaya puwede mong i-capture ang kasalukuyan mong perspective. Gamitin ang Camera para kumuha ng mga photo at video na Snap, mag-apply ng Lenses at mga creative tool, at mag-share sa pinakamalapit mong friends o sa Snapchat community. 

Chat. Mag-send ng mga Snap sa friends at mga group, at gawing mas masaya ang messaging gamit ang iyong Bitmoji o Cameo. May piling group ng mga verified na Creator na mayroon ding access sa feature na tinatawag na Mga Pag-reply sa Story kung saan direkta kang makakasagot sa mga fan.

Map. Matuto tungkol sa mundo sa pamamagitan ng pag-tap sa isang hotspot para makakita ng mga Snap mula sa lokal na community, o makita kung ano ang nangyayari sa friends mo—makikita mo ang kanilang mga Bitmoji kung pipiliin nilang i-share ang kanilang location.

Stories. Mag-enjoy sa Stories mula sa friends mo pati na rin sa content mula sa mga Snap Star at mga publisher sa Discover kabilang ang Shows at Snap Originals. Sumubaybay sa mga paborito mo o maghanap ng bago.

Spotlight. I-tap ang icon ng Spotlight sa kaliwang sulok ng app. Dito namin itinatampok ang mga pinakanakakaaliw na Snap mula sa community, at dito ka rin makakaabot ng malaki at bagong audience. Tingnan kung ano ang trending at i-share ang pinakamahusay mong orihinal na content.

Idagdag ang Friends Mo at Paramihin ang Audience Mo

Maraming paraan para makakonekta sa mga kakilala mo na (friends, pamilya, mga fan) at ma-share ang profile mo para maparami ang audience mo. 

Snapcode. I-tap ang Profile mo sa kaliwang sulok sa itaas para tingnan ang natatanging Snapcode mo. Puwede mong i-share ang code na ito sa iba't ibang social platform para madaling makapag-add ng friends sa Snapchat sa pamamagitan ng pag-tap sa Snapcode o sa icon ng Pag-share sa kanang sulok sa itaas ng screen. 

Username. Tiyaking i-add ang username mo sa lahat ng bio ng mga social channel mo. 

Mga Contact. Puwede kang mag-add ng friends mula sa mga contact mo sa mobile sa pamamagitan ng pagpunta sa Profile mo at pag-tap sa ‘Mag-add ng Friends,’ pero kailangan mo munang pahintulutan ang Snapchat na i-access ang mga contact mo.

Iminumungkahing Friends. Lalabas ang iyong iminumungkahing friends sa screen na ‘Mag-add ng Friends’ sa ilalim ng ‘I-quick Add.’