Sounds at Musika sa Snap

Mag-add ng Sounds para gawing mas memorable ang mga Snap mo.

Sounds Tool

Sa pamamagitan ng Sounds (ang icon na 🎵 sa Camera screen), magagawa ng mga Snapchatter na mag-add sa kanilang mga Snap at Stories ng mga lisensyadong song clip, mga video clip mula sa mga palabas sa TV at pelikula, at ng sarili nilang orihinal na audio. 

Gamitin ang Sounds para magpahayag ng iyong sarili, maghanap ng inspirasyon, o mag-discover ng mga bagong artist na hindi mo pa kailanman naririnig. 

Nagtatampok ang tool na ito ng Mga Playlist ng musika mula sa mga music partner ng Snap at ng audio ng palabas sa TV at pelikula mula sa mga content partner ng Snap. Naka-focus ang mga playlist sa mga genre, mood, at sandali na nauugnay sa aming community pati na rin sa mga trending na kanta sa Snapchat. Tingnan ang at sumunod sa aming Sounds on Snapchat Guidelines kapag gumagamit ng lisensyadong musika at content ng palabas sa TV o pelikula sa mga Snap mo. 

Kapag may isang taong nakakita ng Snap mo na may Sounds, puwede siyang mag-swipe pataas para tingnan ang pamagat ng kanta, pangalan ng artist, at album art, at magagamit din niya ang kanta sa sarili niyang Snap. Puwede niya ring i-tap ang ‘I-play ang Kantang Ito’ para marinig ang buong bersyon sa mga partner na streaming platform. 

Magdagdag ng Musika sa Mga Snap Mo

Puwedeng magdagdag ng mga kanta ang mga Snapchatter sa kanilang mga Snap (bago o pagkatapos ng pag-capture) mula sa magandang catalog ng musika mula sa mga sumisikat at popular na artist sa tulong ng aming mga partnership sa maraming iba't ibang record label at publisher. 

Para magdagdag ng track sa Snap mo…

 1. Buksan ang Camera screen

 2. I-tap ang icon ng Sounds 🎵. 

 3. Pumili ng track mula sa mga curated na playlist, o mag-search ng partikular na kanta. I-tap ang button na i-play para i-preview.

 4. Magpasya kung saan mo gustong magsimula ang kanta

 5. I-play back ito para matiyak na nagpe-play ito sa gusto mong paraan

Orihinal na Sounds

 Sa pagiging malikhain sa Snapchat, kailangan mong ipahayag ang sarili mong natatanging boses, para makagawa ka rin ng sarili mong Sounds! 

Para gumawa ng sarili mong orihinal na Sound na ia-add sa Snap mo…

 1. Buksan ang Camera screen

 2. I-tap ang icon ng Sounds 🎵

 3. I-tap ang 'Gumawa ng Sound'

 4. I-tap ang button ng microphone para mag-record nang hanggang 60 segundo, pagkatapos ay i-tap ulit ito para ihinto ang pag-record

 5. Pangalanan ang iyong orihinal na sound 

 6. Piliin kung gagawing public ang sound at i-trim ang audio sa kung gaano mo ito gustong maging kahaba

 7. I-tap ang 'I-save ang Sound'

Trending sa Snap

Tingnan ang algorithmically curated na listahan ng pinakasikat na Sounds ng araw na ito sa Spotlight! 

Gamitin ang tab na ito para gumawa ng mas maraming matagumpay na Snap.

Dalhin ang Sounds mo sa Snapchat

Hinihikayat namin ang mga Creator ng musika na i-add sa aming library ang sarili nilang mga orihinal na kanta. May dalawang pangunahing paraan para gawin ito:

 • Puwedeng makipagtulungan ang mga signed artist sa record label mo

 • Magagamit ng mga independent artist ang Voisey app para gumawa ng orihinal na musika, o ang partner ng Snap na DistroKid para ipamahagi ang kanilang musika.

Regular na mag-post ng mga Snap sa Story mo at sa Spotlight gamit ang trending na #Topics para i-promote ang audio sa mga Snap mo.