Mga Element ng Isang Snap

Ano ang isang Snap?

Ang Snap ay isang photo o video na kinukuha mo sa Snapchat. Mula sa Camera screen, i-tap lang ang button na i-capture para kumuha ng photo, o pindutin at i-hold ito para mag-record ng video.

Subukan ang aming library ng AR Lenses at iba pang creative tool, pagkatapos ay i-send ang Snapsterpiece mo sa isang kaibigan—o i-submit ito sa Spotlight.

Ang Buong Story Mo

Sa pamamagitan ng mga Snap, magagawa mong ipakita ang buong pagkatao mo. Ang pagiging totoo ay ang susi, kaya yakapin ang pinakainteresante, kakaiba, at nakakatawang katangian mo. 

Pinapahalagahan ng mga Snapchatter ang mahusay na pagkukuwento. Kapag gumagawa ka ng Snap, tukuyin kaagad ang ideya mo at tiyaking mayroong simula, gitna, at katapusan. Magsimula nang gumawa at tapusin ito. At huwag mag-atubiling gumawa ng Snap tungkol sa mga sandaling may kaugnayan sa kultura. 

Narito ang ilang napatunayan at subok nang paraan para makuha ang atensyon ng mga tao: mga matingkad na kulay, natatanging visual, at interesanteng anggulo. 

Mga Tool at Feature

Nagbibigay ang Snapchat ng napakaraming tool sa Camera at tool sa pag-e-edit para mapaganda ang mga photo at video mo. 

I-transform ang sarili mo sa pamamagitan ng Lens at mag-add ng mga element tulad ng mga caption, doodle, at sticker. Gamitin ang mga location-based na filter, o kahit ang paborito mong musika. Napakaraming paraan para maipamalas ang pagkamalikhain mo!