Mga Tool sa Pag-edit

Mag-explore pa ng mga paraan para makagawa ng mga epic na Snap.

Filters Pagkatapos ng Pag-capture

Kapag na-capture mo na ang Snap mo, mag-swipe pakanan para maghanap ng cool na frame na Lenses at filters na nagdaragdag ng mga bagong kulay at texture. Huwag kalimutan, puwede mo ring idagdag ang mga effect na ito sa mga photo/video na ina-upload mo mula sa camera roll mo.

Mga Caption na may Mga Background

Lagyan ng dating ang mga caption mo sa pamamagitan ng iba't ibang background! 

Pro Tip: Maghanap ng magandang contrasting na kulay kapag nag-a-add ng mga caption na may mga background. 

#Topics

Gumamit ng trending na #Topic sa Spotlight para makuha ang pansin ng pinakamaraming bilang ng tao na maaabot mo at tulungan ang mga Snapchatter na maghanap ng mga katulad na Snap. 

Mga Auto Caption

Tiyaking walang napapalampas na salita ang audience mo gamit ang mga auto caption. Kapag naka-on, awtomatikong tina-transcribe ng tool na ito ang mga salita mo kaya mapapanood ng mga viewer mo ang mga Snap mo nang may tunog o wala. Puwede mo ring i-adjust ang font style at posisyon sa mga Snap mo. 

Pro Tip: Ang mga video na opsyonal ang audio ay karaniwang may mas mahabang tagal ng pag-playback kaysa sa karaniwan.

Mga Time-Based na Caption

Mahalagang-mahalaga ang timing. I-tap ang screen para mag-add ng text, pumili ng font mo, pagkatapos ay i-tap ang icon ng stopwatch sa itaas ng screen mo para i-adjust ang tagal ng mga caption sa Snap mo. 

Doodle

Isang magandang paraan ang pagdu-doodle para mabigyan pa ng dating ang mga Snap mo. Gumamit ng mga emoji, text, o gumuhit-guhit sa screen gamit ang daliri mo. I-tap ang color picker (3 nag-o-overlap na bilog) para gumawa ng Snapsterpiece mo.