Tặng quà

Các Tín Đồ Snapchatter có thể thể hiện tình yêu với các Ngôi sao Snap yêu thích bằng cách gửi quà cho họ.

Quà tặng được gửi thông qua Phản hồi Story, giúp người hâm mộ dễ dàng kết nối với các Ngôi Sao Snap yêu thích của họ và giúp các Ngôi sao Snap xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với người hâm mộ. Các Ngôi sao Snap kiếm được một phần doanh thu từ Quà tặng họ nhận được thông qua Phản hồi Story.

Cách thức Hoạt động

Các Tín Đồ Snapchatters có thể mua Snap Token, sau đó sử dụng để gửi Quà tặng ảo cho các Snap mang lại niềm vui cho họ.

Nhận một Quà tặng có thể tạo ra một Phần thưởng Pha lê cho những Người tạo có đủ điều kiện. Pha lê là cách Người tạo nhận thanh toán, nên Quà tặng càng lớn thì khoản thanh toán càng nhiều! Người tạo có thể quy đổi Pha lê của họ sang tiền USD ngay khi đạt một ngưỡng tối thiểu xác định.

Tín Đồ Snapchatter sẽ được thông báo khi Quà tặng của họ được mở. Ngôi sao Snap có thể chọn trả lời hoặc trích dẫn đến người hâm mộ của họ trong một Snap (những người gửi Quà tặng được ưu tiên trong bảng tin Phản hồi Story của Người tạo).

Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện với những người ủng hộ hàng đầu của bạn. Đây cũng là một cơ hội lớn để cộng đồng thấy được mức độ trung thành của người đăng ký của bạn, vì vậy, hãy thu hút những người hâm mộ của bạn và thể hiện lòng biết ơn với họ.

Đủ Điều kiện

Những Ngôi sao Snap trên 16 tuổi ở các quốc gia đủ điều kiện có thể nhận phần thưởng qua mục Quà tặng.