Danh bạ Người tạo

Danh bạ Người tạo giúp các doanh nghiệp khám phá và hợp tác với cộng đồng Người tạo của Snapchat.

Cách thức Hoạt động

Các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình và quy mô đang ngày càng mong muốn hợp tác với Người tạo để đưa ra các sáng kiến nội dung thương hiệu, làm đối tác AR và nhiều thứ nữa.

Danh bạ Người tạo là một bộ tính năng cho phép các thương hiệu và Người tạo kết nối và hợp tác. Người tạo có thể sử dụng tài năng và phạm vi tiếp cận của họ để giúp doanh nghiệp kể câu chuyện thương hiệu và đạt được mục tiêu.

Các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác bằng cách sử dụng bộ lọc như ngân sách, ngôn ngữchuyên môn. Người tạo đặt ra mức giá của riêng họ và quyết định sẽ thực hiện dự án nào.

CH_70_Reap_Rewards_Creator_Marketplace.jpg

Cách Tham gia

Tiếp nối việc giúp các doanh nghiệp hợp tác với những Người tạo Ống kính hàng đầu sẽ là qua thời gian thu hút thêm nhiều loại Người tạo hơn. Nếu bạn đã được chọn để tham gia Danh bạ Người tạo, ai đó từ Snap sẽ liên hệ bạn.

Cân bằng chính là tất cả. Snap sẽ tiếp cận với nhiều Người tạo hơn khi nhiều thương hiệu chất lượng cao, đã được xác minh tiếp tục tham gia Danh bạ.

Cách tốt nhất để được mời ? Lập một Hồ sơ Công khai, thường xuyên tạo những nội dung thu hút, xây dựng đối tượng người xem của bạn và trở thành một Ngôi sao Snap!

Một khi được mời tham gia Danh bạ, bạn sẽ tạo một hồ sơ làm việc. Tại đây bạn sẽ có cơ hội làm nổi bật các Ống Kính và video mà bạn thấy thể hiện tốt nhất khả năng sáng tạo của mình.

Mẹo

  • Chọn chia sẻ Thông tin Chi tiết về Đối tượng Người xem (nhân khẩu học, phạm vi tiếp cận, v.v.) để các thương hiệu có thể tìm hiểu thêm về bạn và người hâm mộ của bạn. Các thương hiệu chắc chắc muốn hợp tác với bạn hơn nếu bạn công khai Thông tin Chi tiết về Đối tượng Người xem của bạn nhưng hãy nhớ bạn có thể chọn chia sẻ điều gì.

  • Khi tham gia vào Danh bạ Người tạo, các doanh nghiệp có thể sẽ liên hệ với bạn trực tiếp, vì vậy bạn nên công khai địa chỉ email của mình cho nhiều đối tượng người xem.

  • Hãy kiểm tra email thường xuyên. Hãy chu đáo, hiểu chuyện và phản hồi nhanh chóng!

  • Hãy giới thiệu những lần hợp tác thương hiệu trong qua khứ khi làm nổi bật Ống Kính hoặc video.