Dành cho Những Người tạo Chuyên nghiệp & Đam mê

CH_016
Ngôi sao Snap

Ngôi sao Snap là những người sáng tạo hàng đầu và nhân vật của công chúng đã được Snapchat xác minh và nhận được một ngôi sao vàng xác minh trong ứng dụng. Họ phù hợp về mặt văn hóa và có mức độ tương tác cao trên Snapchat, đồng thời đã thu hút được một lượng lớn đối tượng và tạo ra nội dung chất lượng cao. Ngôi sao Snap có quyền truy cập vào các tính năng và cơ hội kiếm tiền độc quyền, do Snapchat tự lựa chọn. Khi bạn tiếp tục phát triển nội dung và tăng phạm vi đối tượng, bạn có thể được mời trở thành Ngôi sao Snap.  Nếu tin rằng mình đủ điều kiện để nhận trạng thái Ngôi sao Snap, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này và nếu bạn được chấp thuận, bạn có thể được mời tham gia chương trình.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Quản lý Các Vai trò

Chỉ định tùy thích bao nhiêu Tín Đồ Snapchatter đáng tin cậy mà bạn muốn cho các vai trò giúp bạn quản lý Hồ sơ Công khai của mình. Khi bạn giao cho ai đó một vai trò, họ sẽ nhận được một thông báo. Hãy chắc chắn bạn thêm đúng tên đăng nhập!

Để chỉ định một vai trò, chạm vào biểu tượng bánh răng của Cài đặt ở góc phải bên trên của màn hình Hồ sơ. Sau đó đến 'Quản lý Vai trò' > 'Chỉ định Vai trò Mới' > 'Nhập Tên Đăng nhập > 'Chọn Vai trò Tương ứng'.

Quản trị viên Hồ sơ có thể quản lý Hồ sơ Công khai của bạn, thêm hoặc xóa bất kỳ Snap nào ở Story Công khai, quản lý mục Nổi bật, chỉ định các vai trò và xem thông tin.

Cộng tác viên Hồ sơ có thể xem thông tin của bạn và thêm hoặc xóa bất kỳ Snap nào ở Story Công khai của bạn.

Cộng tác viên Story có thể thêm Snap vào Story Công khai và xóa hoặc xem thông tin về những Snap này, cũng như xem tất cả những Snap của bạn trong quá khứ.

Người xem Thông tin Chi tiết có thể - bạn đoán được rồi mà - xem các thông tin chi tiết của bạn.

Mẹo phát triển đối tượng của bạn

Đăng công khai lên Tâm điểm, Story công khai và Bản đồ Snap để phát triển và tương tác với đối tượng của bạn.

  • Chia sẻ Snap lên Tâm điểm, Bản đồ Snap và Story công khai

  • Khuyến khích những người chưa theo dõi bạn thêm bạn vài lần một tuần

  • Khuyến khích người theo dõi bật thông báo Story cho các bài đăng Story công khai của bạn

  • Khuyến khích người theo dõi sử dụng các tính năng Câu trả lời Story và Trích dẫn