คุณเพิ่งเริ่มใช้ Snap หรือพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นในการใช้งานแล้วเรามีข้อมูลทุกเรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้

มีความคิดสร้างสรรค์

แสดงความเป็นตัวตนของคุณด้วยเครื่องมือในตัวต่างๆ เช่น ฟิลเตอร์ เลนส์ และเสียง!

โดดเด่นใน Spotlight

แบ่งปัน Snap ที่ดีที่สุดของคุณกับคนทั้งโลก

รับรางวัล

รับรางวัลสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม

วางแผน

Yum!

พัฒนากลยุทธ์เนื้อหา

จัดทำแผนและยกระดับวิดีโอของคุณ

วิเคราะห์ตัวเลข

ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อดูว่าวิดีโอใดของคุณที่ได้ผลดีที่สุด

รู้ว่าใครเป็นผู้ชมของคุณ

เรียนรู้ว่าใครกำลังรับชมวิดีโอของคุณเพื่อให้คุณเติบโตในฐานะผู้สร้าง

ทำไมจึงต้องเป็น Snap?

375 ล้าน

ผู้ใช้งานต่อวัน (DAU) ใช้ Snapchat ทุกวันโดยเฉลี่ย¹

มากกว่า 6 พันล้าน

เลนส์ AR ที่เล่นต่อวันโดยเฉลี่ย¹

มากกว่า 250 ล้านคน

ผู้ใช้งานรายวันใช้ความเป็นจริงเสริม (AR) ทุกวันโดยเฉลี่ย²

มากกว่า 250,000 คน

ผู้สร้างเลนส์ที่ใช้ Lens Studio²

มากกว่า 2.5 ล้าน

เลนส์ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนของเรา²

มากกว่า 75%

ของผู้ที่มีอายุ 13-34 ปีในกว่า 20 ประเทศใช้ Snapchat¹
1 ข้อมูลภายในของ Snap Inc. ในไตรมาส 4 ประจำปี 2022 ดูเอกสารสาธารณะของ Snap Inc. ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC)

2 ข้อมูลภายในของ Snap Inc. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021