Läs mer om hur du kvalificerar dig för intäktsutdelningsprogrammet för Stories. Läs mer
Snap Creators
Så här får du belöningar för Stories
Läs mer om hur du kvalificerar för intäktsutdelningsprogrammet för Stories
Är du en kreatör som regelbundet delar Stories på Snapchat?
Vårt program belönar etablerade kreatörer för det innehåll som de publicerar i sina Stories – det är vårt sätt att säga tack för att du investerar i Snapchat-communityn.
Så här kvalificerar du dig
Vi tittar på tre huvudområden för att avgöra om skapare är kvalificerade eller inte och vi kontaktar dig via e-post om du uppfyller kraven, så se till att dina kontouppgifter är aktuella!
1. Publik och engagemang
  • En offentlig profil med minst 50 000 prenumeranter och
  • över 25 miljoner visningar eller 12 000 timmars visningstid på sin offentliga profil under de senaste 28 dagarna
2. Aktivitet
  • Ska ha publicerat till sin offentliga Story i 10 dagar, med minst 20 Snappar varje dag under de senaste 28 dagarna
3. Efterlevnad
Så här fungerar intäktsutdelningen
Snapchat publicerar annonser mellan Snapparna i en offentlig Story och skapare som är kvalificerade för programmet får betalt baserat på de intäkter som genereras.
Vill du lösa in dina belöningar? Inga problem. Kreatörer kan hantera sina utbetalningar i appen när som helst, minimibeloppet för utbetalningar är 100 USD per dag.
För att ta ut pengar måste kreatören vara registrerad för utbetalningar. Följ stegen här.
Bästa praxis för Stories
THE MORE THE MERRIER

Ju mer desto bättre
Publicera ofta under korta perioder. Det är bäst att sikta på 20 till 40 Snappar i dina offentliga Stories varje dag.
TIME IS MONEY
Tid är pengar
Längre Stories skapar större engagemang och kan leda till högre belöningar.
KEEP IT REAL
Var äkta, var Snappig
Snapchattare vill lära känna och interagera med ditt riktiga jag. Story-svar är ett jättebra sätt att få kontakt med din community. 
Använd Snapchat-kameran och de kreativa verktygen för att skapa underhållande Snappar och Stories. Dynamiska rörelser och ljusa färger i din första Snap kommer att fånga publikens uppmärksamhet och bildtexter som förklarar sammanhanget kommer hjälpa till att hålla dem engagerade.
KEEP IT CLEAN
Se till att det håller måttet
Ditt innehåll behöver hålla högsta standard och måste alltid följa våra Stories-villkor för skapare.